CAD/BIM för Ryggås med stödbalk 5°

Ladda ned 3D-modeller och 2D-ritningar

Illustration av Ryggås med stödbalk 5° – en VELUX takljusmodullösning

Ryggås med stödbalk 5°

En takljuslösning som installeras med en vinkel på 5° tillsammans med diskreta vågräta stödbalkar.

Läs mer om Ryggås med stödbalk

Ladda ned