VELUX Daylight Visualizer

Ett kostnadsfritt professionellt simuleringsverktyg för analys av dagsljus i byggnader

VELUX Daylight Visualizer hjälper designers genom att förutsäga och dokumentera dagsljusnivåer och utseende på ett utrymme redan när arbetet med byggnadsdesignen genomförs. Daylight Visualizer har betydligt fler funktioner än de vanligaste 3D-visualiseringsprogrammen. Programmet möjliggör exakta simuleringar och kvantifieringar av dagsljusnivåer i interiörer, till skillnad från de flesta andra program som endast genererar bilder av utrymmena och inte anger någon information om ljusets mängd och kvalitet. Du kan använda Daylight Visualizer för att:

  • Beräkna dagsljusfaktornivåer
  • Utvärdera kraven för dagsljusmängder enligt den nya europeiska standarden EN 17037 för dagsljus i byggnader
  • Skapa eller importera 3D-modeller
  • Utföra simuleringar av luminans- och belysningsnivåer vid olika himmelsförhållanden enligt CIE (Internationella kommissionen för belysning – Commission Internationale de l´Eclairage) 

Nicolas Roy, arkitekt, VELUX. Hur stöder VELUX Daylight Visualizer EN 17037?

VELUX Daylight Visualizer-logotypen

Dagsljusfaktorsimuleringar

Du kan använda Daylight Visualizer för att simulera dagsljusfaktorn (DF) – en vanlig prestandaindikator för utvärdering av dagsljus i byggnader. Dagsljusfaktorn är ett mått på mängden diffust ljus i olika punkter på byggnadens insida, i förhållande till den mängd diffust ljus som är tillgängligt vid fri sikt mot en molnig himmel på byggnadens utsida. Dagsljusfaktornivåerna uttrycks som procentvärden och mäts i en planvy i arbetsplanets höjd.
Mer information om dagsljusfaktorn finns på velux.com

Dagsljusfaktorsimuleringar som visar tre olika produktlösningars påverkan på dagsljuset inomhus i ett skolprojekt

EN 17037 Dagsljus i byggnader

Stimuleringar av dagsljusfaktorn kan användas för att utvärdera kraven på dagsljusmängder enligt EN 17037. Kraven anger att två dagsljusfaktormål måste uppnås över 50 och 95 procent av arbetsplanens yta. Dagsljusfaktormålen definierades baserat på uppmätta klimatdata för varje land och avser en önskad belysningsnivå för utrymmet. 

Så utvärderar du EN 17037 med hjälp av Daylight Visualizer med importerade modeller

Importera 3D-modeller 

Daylight Visualizer kan importera detaljerade 3D-modeller av byggnader från en mängd olika CAD/BIM-programvaror. Du kan importera modeller i filformaten DWG, DXF, SKP och OBJ från bland annat Revit, AutoCAD, ArchiCAD och SketchUp.

Ladda ned våra CAD/BIM-objekt för takljusmoduler

Så importerar du modeller från AutoCAD

Simuleringar av luminans- och belysningsnivåer

Daylight Visualizer gör det möjligt att utföra simuleringar av luminas- och belysningsnivåer under olika himmelsförhållanden enligt CIE. Även är det möjligt att tillämpa falsk färgmappning för att visualisera mängden och fördelningen av dagsljus i ett utrymme.

Återgivning av luminans under solig himmel, med falsk färgmappning, Hessenwaldschule-skolprojektet
Fotorealistisk återgivning av luminans under solig himmel, Hessenwaldschule-skolprojektet

Återgivning av luminans under solig himmel, med falsk färgmappning, Hessenwaldschule-skolprojektet – se referensen

Återgivning av luminans under mulen himmel, med falsk färgmappning, Hessenwaldschule-skolprojektet
Fotorealistisk återgivning av luminans under mulen himmel, Hessenwaldschule-skolprojektet

Återgivning av luminans under molnig himmel, med falsk färgmappning, Hessenwaldschule-skolprojektet – se referensen

Validerade simuleringsresultat

Daylight Visualizer kan redan under arbetet med byggnadens design göra exakta förutsägelser av dagsljusnivåerna i ett utrymme som är upplyst av naturligt ljus samt utrymmets utseende. Verktyget har klarat testfall för naturligt ljus enligt CIE 171:2006 och SBI 2013:26.

CIE 171:2006

Simuleringsresultaten har validerats av ENTPE (National School of State Public Works) mot testfall avsedda för naturlig belysning enligt CIE 171:2006 för att utvärdera noggrannheten hos datorprogram för belysning.

SBI 2013:26

Simuleringsresultaten har validerats i utredningen Daylight Calculations in Practice SBI 2013:26 som utvärderade hur väl nio program för simulering av dagsljus beräknade dagsljusfaktornivåer i fem typiska rum.