Modulära planglas

Elegant takljuslösning med Modulära planglas

VELUX Modulära planglas är en takljuslösning som maximerar mängden naturligt ljus utan att påträngande ramverk syns underifrån. VELUX Modulära planglas har en elegant och estetisk design och förser kommersiella byggnader med dagsljus. Modulerna finns i standardstorlekar och kan också konfigureras, tillverkas och levereras i projektspecifika storlekar för specifika krav.

Titta närmare på de olika takljuslösningarna här.